Tavsheds- og underretningspligt

Medarbejderne arbejder under tavshedspligt. Dvs. at ting vedrørende den enkelte familie og barn, ikke diskuteres med andre forældre eller med andre udenfor huset. Det er også derfor forældre nogle gange vil kunne opleve at vi f.eks. ikke må oplyse om, hvem der har slået/bidt deres barn, idet det betragtes som en irrelevant oplysning at modtage.

 

Det kan være vigtigt for os at have nogle oplysninger om forhold i hjemmet, for bedre at kunne hjælpe et barn til at kunne forstå og håndtere nogle vanskeligheder, og disse oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt. I tilfælde, hvor vi finder det nødvendigt at kontakte andre instanser så som Børne/Familieteamet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, talepædagog og sundhedsplejerske, sker det aldrig uden forældrenes viden og samtykke. Et samtykkeskema skal udfyldes og underskrives af forældre, inden samarbejdet med øvrige instanser kan igangsættes.  

 

Vi er forpligtet til at overdrage viden om tosprogede børn samt børn med særlige problemstillinger til skole og fritidshjem. Vi har i samarbejde med områdets skoler valgt at vidensoverdrage på alle børn der forlader Stenurten og har selv udviklet skema dertil, hvor også barnets stemme medtages, idet pædagogerne interviewer børnene. Forældrene skal godkende og give tilladelse hertil.