Normering

Stenurten er normeret til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.

Vi har 3 vuggestue- og 3 børnehavegrupper.

 

Grundet den lange venteliste har vi dog ofte flere børn indskrevet, særligt i børnehaven.

 

Der er mindst to pædagoger og en medhjælper til hver børnegruppe. Derudover har vi oftest studerende i praktik i hhv 6 uger og 6 måneder. Rengøringen varetages af ansat rengøringsassistent og i køkkenet er der ansat to køkkenassistenter.

 

På tavlen ved indgangspartiet samt på vor hjemmeside kan alle ansatte ses med billede og navn.

 

I Stenurten er man sikret en plads i børnehaven, såfremt man er startet i vuggestuen. Der er ikke indskrivning direkte i vores børnehave.

 

Stenurten er en integreret institution med et stort samarbejde og fysisk nærvær mellem afdelingerne. Når børn flyttes fra vuggestue til børnehave, er det ikke kun alder der er et vigtigt parameter for flytningen. Den pædagogiske leder lægger, sammen med medarbejderne, et stort logistisk arbejde i at alle børn rykkes i børnehave med eller til deres kammerater. Desuden kigges der i høj grad på børnenes kompetencer/parathed og derfor kan det forekomme at et barn flytter i børnehave, som 2,5 årig - eller omvendt som 3,5 årig. Altsammen naturligvis sat ind i en økonomisk ramme for institutionens budget - dog aldrig på bekostning af de pædagogiske hensyn.

 

Det sker ofte i forårsperioden, at vi har en hel del ekstra børn i børnehaven, da vi løbende indsluser børn i huset i forbindelse med skolebørnene, der stopper og går på fritidshjem/skole.