Forløb for nye børn og forældre

Når et barn skal starte i institutionen sender vi en velkomstpjece ud med informationer om starten i huset, som vi forventer begge forældre har læst inden den første dag. Det er et stort hus og de første par dage vil det være stuens pædagoger, der følger barn og forældre og som sørger for, at praktiske og pædagogiske oplysninger bliver udvekslet. Det er vigtigt at vi får informationer om barnet, således at vi kan lære det at kende. Ligeledes er det vigtigt, at forældrene modtager informationer om huset, så de kan føle sig trygge ved at skulle overlade barnet i vore hænder.

 

Generelt skal man regne med en tilknytningsfase på omkring en uges tid. De(n) første dag(e) er man på besøg hernede om formiddagen, de næste par dage prøver barnet måske at være kort tid alene. Sidst på ugen prøver barnet måske, at være alene et længere stykke tid og prøver også at sove. Dette er meget generelt, den mere specifikke plan aftales med den person der tager imod. Tilknytningsfasen afhænger af familiens muligheder for tid samt barnets modtagelse af de nye omgivelser.

 

Børnene lærer snart alle voksne i huset at kende. Børnene skal have mulighed for at knytte sig til andre voksne end den, vi på forhånd har bestemt skal tage imod i starten. Ofte sker det at både børn og forældre, jo bedre man lærer hinanden at kende, bruger de forskellige kompetencer vi som personale har.

 

Når et barn (eller nyt personale) starter i huset, sættes en seddel op ved indgangen, så alle i huset ved, der er startet nye i huset.

 

Førstegangs forældre får nogle gange et kulturchok når de træder ind i daginstitutionsverdenen og skal vænne sig til en institutionskultur, som ofte er meget anderledes end ens hjemmekultur. Samt der pludselig er 100 andre børn, 100 forældrepar og 25 medarbejdere at færdes iblandt. Forskellige livsholdninger og meninger mødes mere eller mindre tilfældigt i et fællesskab centret om små børns læring og udvikling. Forestillinger om daginstitutioner og om Stenurten specifik bliver be- eller afkræftet, man bliver glad eller skuffet.

 

Umiddelbart efter start afholder pædagogisk leder et infomøde for nye forældre om det, at træde ind i Stenurtens institutionskultur.