Klyngebestyrelse og forældreråd

Forældreklyngebestyrelse

Rammerne for forældreklyngebestyrelsens kompetencer/arbejde er fastlagt i de styrelsesvedtægter, som er udarbejdet af Københavns Kommune. Forældrebestyrelsen har medindflydelse på at udforme de overordnede principper, der ligger til grund for institutionens daglige virke og arbejde. Dette indebærer, at forældrebestyrelsen deltager aktivt i at formulere institutionens målsætninger.

Forældrebestyrelsen har ydermere indflydelse på, hvordan institutionens budget udformes (undtagen faste udgifter som f.eks. husleje, lønudgifter), og medlemmerne kan på denne måde mere konkret være med til at fastlægge, hvordan institutionen skal prioritere. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen godkende det årlige budget.

 

Forældrebestyrelsen deltager i Det Lokale Forældreforums møder, der er et forum for nærområdets institutioner, hvor der arbejdes for at optimere kommunikationen og samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og de enkelte institutioner. Bestyrelsesmedlemmerne er omfattet af tavshedspligten.

 

Forældrerådet

Stenurtens forældreråd består af repræsentanter fra henholdsvis forældre- og personalegruppen. De nuværende medlemmers navne (og billede) vil fremgå af en liste, der hænges op på rådets tavle i ved hovedindgangen. 

 

Forældrerådet udgør en central del af kommunikationen mellem forældrene og institutionen. Herved er forældrerådet et oplagt forum for alle forældre til at fremlægge deres synspunkter mht. forhold, der menes at have betydning for hele institutionen; det kunne være ideer og forslag til, hvordan vi får skabt den bedst mulige institution for børn, forældre og personale. Forældrerådet bliver ikke involveret i enkeltsager.

 

Alle forældre er meget velkomne til rådets møder. Der kan dog forekomme enkelte punkter på dagsordenen, der skal behandles fortroligt og for lukkede døre. Der afholdes ca. 4 årlige møder; derudover kan ad hoc møder forekomme. Rådets medlemmer kan kontaktes enten personligt eller skriftligt. Forældrerådet vil på hjemmesiden redegøre for rådets aktuelle arbejde, bla. i referater fra møder. Forældrerådet medvirker til at arrangere en del af husets fælles aktiviteter, så som Grøn dag, julepyntning, forældremøder, sommerfest m.m..