Hygiejne og sygdom

For at mindske forekomsten af smitsomme sygdomme i huset er vi bevidste om, at tage visse hygiejniske forholdsregler. Vi har fastsat en vejledning for hygiejnen på puslebordene. Børnene vasker hænder før og efter måltidet og efter toiletbesøg. Vi ønsker at forældrene sørger for at barnet vasker hænder både ved ankomst og ved afhentning i institutionen, så evt. smitte mellem hjem og institution mindskes. 

 

Da mange af jer forældre er nye i daginstitutions sammenhæng, kan I her læse lidt informationer omhandlende sygdomme og hvordan vi forholder os til dem her i huset. Vi har hver især vore erfaringer fra andre institutioner, men der er alligevel nogle grundholdninger der er enslydende, idet Sundhedsstyrelsen udstikker retningslinier til institutionerne og det er med udgangspunkt heri, at vi udformer vores sygdomspolitik.

De allerfleste børn er vaccineret mod en række af de traditionelle børnesygdomme, så det er sjældent at man ser disse i institutionerne. Af og til forekommer der tilfælde af kighoste, lussingesyge, børnesår og skoldkopper, bare for lige at nævne nogle stykker.

Men de mest forekommende sygdomme er øjenbetændelse, forkølelse og virushalsbetændelser, influenza samt maveinfektioner med diarré. De sygdomme kan rigtig hygge sig i en institution, da de hovedsagligt smitter gennem luftvejene. Dog smitter maveinfektioner via afføringen og derfor tager vi naturligvis vores forholdsregler hvis vi skønner vi har fået en virus eller bakteria i huset. Endvidere skal man være opmærksom på at diarré kan forekomme hos små børn i forbindelse med andre sygdomme, så som halsbetændelse og mellemørebetændelse.

Når vi får besked på at et barn har en smitsom sygdom, sender vi en mail ud til forældrene, så alle kan være opmærksomme på symptomer og forholdsregler, så smitte kan standses
hurtigst muligt.


Reglerne for fremmøde i institutioner er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Samtidig er det ikke rart at være blandt så mange mennesker når man er syg. Det kan være svært at vurdere hvornår et barn er sygt og hvornår det er rask igen. Men som hovedregel kan man sige at, barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Har barnet en sygdom, har det pga. nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Da vi ikke er sygdomseksperter har vi i tvivlsspørgsmål mulighed for at kontakte kommunens børnelæge, som kan vejlede og råde os.

Hvis et barn bliver sygt i løbet af dagen, ringer vi til jer forældre med henblik på, at jeres barn skal afhentes. Hvis vi skønner det er en smitsom sygdom, forsøger vi at holde barnet så godt som muligt væk fra de andre børn, så smitterisikoen mindskes, men det kan være svært at lade sig gøre i længere tid. Derfor henstiller vi til at I kommer så hurtigt som muligt; dels af hensyn til jeres barn, dels af hensyn til de andre børn - og medarbejderne.

Mht. medicingivning er reglerne sådan at vi ikke giver medicin til børnene. Dog er det sådan, at har et barn en kronisk sygdom der er medicinpåkrævende, så kan vi påtage os at give denne, hvis der foreligger tydelig instruks for medicingivningen. Og kun lægeordineret medicin.

Personalet er klar over, at holdningen til syge børn hos arbejdsgivere ikke altid er lige omsorgsfuld, så derfor giver vi altid et sygdomstilfælde lidt observationstid inden vi ringer til jer, så vi er sikre på vores vurdering. Nogle gange vil I opleve at når I kommer hjem liver barnet op og virker ikke så sygt. Men man skal her huske på at det er en meget stor lettelse at komme hjem i fred og ro, når man har det skidt. 

Se hjemmesiden www.sundhed.dk. Her kan man bla. læse om de forskellige sygdomme.

Desuden findes der på www.sygeboern.dk en glimrende oversigt over forskellige sygdomme. Vi gør opmærksomme på, at siden er fra et privat institut og ikke retningsgivende for regler for fremmøde i institution.