Pædagogisk profil

Oktober 2019: Vi gør opmærksom på at den pædagogiske profil er under omskrivning grundet den styrkede pædagogiske læreplan. Det ændrer ikke indholdet, men mere rammen. Derfor kan sider være lidt ufuldendte revideret, men vi arbejder på sagen. 

 

 

Vi vil gerne 

  • styrke og udvikle børnenes relationer til andre og verden, styrke og udvikle deres sproglige kompetencer samt fremme deres sanselige og kropslige læreprocesser
  • skabe rammerne i en institution, der giver plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i huset i tæt samspil med nærværende voksne  
  • at vores daginstitution skal være til så lidt belastning for miljøet som muligt. Personale, børn og forældre skal i fællesskab bevidstgøres om natur og miljø
  • At der serveres et måltid af høj kulinarisk kvalitet og at det sociale samvær i selve måltidet prioriteres som dagens vigtigste rum  
  • at vores institution er en arbejdsplads præget af høj social kapital, hvor samarbejde, tillid og retfærdighed prioriteres højt i personalegruppen

  

Vores praksis er konstitueret af en lang række teoretiske faglige overvejelser og viden om pædagogik, psykologi, sociologi og filosofi. I den praktiske hverdag handler vi altid som fagprofessionelle på baggrund af vores faglighed og vores personlighed. Vi vil gerne i de følgende underpunkter give interesserede mulighed for at få et indblik i vore tanker bag den praksispædagogiske hverdag, som den opleves af husets deltagere.

 

                                'Relationen skaber konteksten for læring'    Daniel Stern