Pædagogisk profil

Vi vil gerne 

  • styrke og udvikle børnenes relationer til andre og verden, styrke og udvikle deres sproglige kompetencer samt fremme deres sanselige og kropslige læreprocesser
  • skabe rammerne i en institution, der giver plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i huset i tæt samspil med nærværende voksne  
  • at vores daginstitution skal være til så lidt belastning for miljøet som muligt. Personale, børn og forældre skal i fællesskab bevidstgøres om natur og miljø
  • At der serveres et måltid af høj kulinarisk kvalitet og at det sociale samvær i selve måltidet prioriteres som dagens vigtigste rum  
  • at vores institution er en arbejdsplads præget af høj social kapital, hvor samarbejde, tillid og retfærdighed prioriteres højt i personalegruppen

  

Vores praksis er konstitueret af en lang række teoretiske faglige overvejelser og viden om pædagogik, psykologi, sociologi og filosofi. I den praktiske hverdag handler vi altid som fagprofessionelle på baggrund af vores faglighed og vores personlighed. Vi vil gerne i de følgende underpunkter give interesserede mulighed for at få et indblik i vore tanker bag den praksispædagogiske hverdag, som den opleves af husets deltagere.

 

                                'Relationen skaber konteksten for læring'    Daniel Stern