Allergi og fødevareintolerance

I forhold til at have et barn der har allergi eller fødevareintolerance følger vi Fødevarestyrelsen og Københavns kommune retningslinjer og procedurer meget bogstavligt.

 

Har et barn allergi/intolerance skal det dokumenteres af en autoriseret pædiater (børnelæge).

 

Ansøgning om specialdiæt i forhold til mælke/æggefri diæt skal ansøges hos kommunens børnelæge og institutionen er forpligtet til at servere diæten. Derimod er institutioner ikke forpligtet til at servere andre diættyper, men fritagelse for enkelte råvarer/ingredienser kan der ansøges om fritagelse for ved lægelig dokumentation fra en børnelæge.

 

Der kan desuden søges om fritagelse for den betalte frokostordning, såfremt lægelig dokumentation foreligger, så forældrene selv giver barnet madpakke med ved specielle diæter. I Stenurten vil vi dog bestræbe os efter, at maden kan serveres fra køkkenet og vi tager selvfølgelig hensyn til barnets trivsel i forhold til måltidet som et fællesskab i børnegruppen.

 

Se mere her om retningslinjer for frokost i daginstitutioner

 

 subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Institutionsportalen/SubsiteFrontpage/SpoegsmaalOgSvarOmBoernepasning/Bornemad.aspx