Affaldssortering

Vi har en miljøstation i huset, hvilket betyder at vi sorterer vores affald. Vi har grønne kompostbeholdere til madvarer-rester og i huset er opstillet kurve til papir, restaffald samt pap og karton. I køkkenet findes flere kasser til sortering af glas, aluminium osv..

 

Børnene er med til at sortere affaldet, og vi lærer dem, hvad må lægges hvor. I løbet af året er børnene med til, at tømme komposten og sprede jorden ud mellem buskene eller plante blomster i.

 

Det er et stort arbejde at passe komposten og miljøstationen. Skal det lykkedes optimalt, kræves det af alle, der færdes i huset, at de lærer og respekterer vores affaldssortering. Pædagogisk set fordrer affaldssorteringen bæredygtighed, økonomisk set spares der på renovation, såfremt sorteringen udføres optimalt. Hvis ikke koster det bøder.