Om Stenurten

Stenurten er en integreret 0-6 års institution på Nørrebro normeret til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. Stenurten har til huse i en bygning primært bygget af genbrugsmaterialer som træ, sten og glas. Der er stenurt på taget og huset er omringet af en stor og grøn legeplads. Vores pædagogik kalder vi relationslæring - hvilket indikerer vi sætter fokus på læring og relationer.

 

Stenurten har et økologisk perspektiv, ikke blot på naturformidlingen og i vores praktiske hverdag, men også pædagogisk. At være økologisk i tanke og værdi kræver fastsatte rammer, principper og retning. Hvis en landmand ikke overholder meget snævre og faste regler for sit landbrug kan han ikke være økologisk. At være økologisk er langt fra hippieagtigt. Derfor har vi i Stenurten en ret fast organisering omkring det pædagogiske arbejde, det gavner naturen, kulturen og ikke mindst skaber overblik for det relationelle samspil for børnene, for deres forældre og for deres pædagogiske personale.   

 

Vi har en udflytterdel, beliggende i Ballerup lige ud til Hareskoven. Der er 22 børn på skift i udflytterdelen; dvs at børnehavebørnene skifter med en uge i udflytter og to uger hjemme. Børnegruppens primærvoksne følger børnegruppen. Vær opmærksom på at barnet følger gruppen, så i Tranemoseugen er det kun muligt med fremmøde i tide til bussen kører, da der ellers ikke er mulighed for pasning.  

 

Vi har fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling både for børn og personale. Og ikke mindst er måltidet omdrejningspunkt, både kulinarisk og som socialt nærværsrum, i vores hverdag.  

 

Stenurten er en del af klynge NBA sammen med: Pr. Thyras Børnehus/Ryvang 1, Murergården og Capella/Troldehøj/Hønsegården og Kvisten.. Klyngeleder er Hanne Brusch.