Stenurtens historie

FacadeInstitutionen åbnede d. 1. juni 2002, som det første "økologiske" institutionsbyggeri i København.


Det betyder, at bygningen er opført efter miljørigtig projektering, som sikrer, at der inddrages miljøhensyn ved opførelsen af byggeriet.

Der er allerede i forbindelse med planlægningen af byggeriet foretaget en kortlægning af de belastninger, som byggeriet vil påføre miljøet, og foretaget en prioritering af de miljøpåvirkninger, der ønskes minimeret.

Der er ved opførelsen af byggeriet lagt vægt på at opfylde fire miljømål:

  • et godt indeklima
  • miljøforståelse
  • minimering af energiforbruget
  • et omhyggeligt materialevalg


I foråret 2003 begyndte vi at arbejde med miljøledelse med henblik på at blive miljø certificeret. I august 2004 blev vi ISO 14001 certificeret sammen med 9 andre institutioner på Nørrebro. Og vi arbejder fortsat på at blive endnu bedre - se video fra et projekt om CO2 nedbringelse www.youtube.com/watch?v=kQiWNuunR0g&feature=youtu.be eller her Green Copenhagen 

 

I 2006 fik vi en udflytterdel i Stenurten, hvilket betyder at der i børnehaven er 3 børnegrupper, med hver 22 børn. Grupperne er på skift i udflytterdelen hver tredje uge, som har til huse på en stor grund i Ballerup, lige op til Hareskoven. Det skal dog nævnes, at børnegruppestørrelsen altid er på mere end 22 børn pga vores lange venteliste.

 

I 2011 blev vi en del af klyngeledelsesstrukturen i kommunen. Vores ledelsesteam blev splittet op, souschefen blev pædagogisk leder og en ny klyngeleder indtrådte som leder for klynge NB1, som foruden Stenurten består af: Pr. Thyras Børnehus/Ryvang 1, Capella/Troldehøj og Murergården. 

 

Hvert år har vi fokus på et pædagogisk forhold, de seneste år har vi udvidet med 2 års fokus. Temaerne har de seneste år været:

 

I 2012/13: 'Det pædagogiske Måltid'

I 2014/15: 'Kroppen i bevægelse, bevægelse i kroppen'

I 2016/17: 'Æstetiske læreprocesser'

I 2018/2019: Naturformidling

 

I 2013 vandt vi KbhMadhus' pris for 'Det fuldendte måltid'. 

I 2014 vandt vi KbhMadhus' pris 'Hjerteprisen' for fastholdelse af det fuldendte måltid

I 2015 vandt vi KbhMadhus' pris 'Det bæredygtige måltid'