Hvorfor eller hvorfor ikke Stenurten

Cons & pros - hvorfor/hvorfor ikke skrive mit barn op i Stenurten?

 

Der står en masse på vores hjemmeside. Derfor her en kort tjekliste for om Stenurten er det rette sted for din familie og om du har lyst til at læse videre.

 

 

- Mit barn har brug for opsyn hele tiden og at der generelt er tætte rammer om børnenes leg og trivsel

 

- Som forælder har jeg ikke brug for at lære noget om opdragelse af pædagogerne

 

- Mit barn må overhovedet ikke få sukker

 

- Jeg bestemmer selv hvornår jeg afleverer og henter mit barn 

 

- Det er mig, som forælder der er bruger af institutionen og organiseringen bør tilpasses forældrene 

 

- Jeg vil vide alt om mit barns dag fra pædagogerne - også sovetider og hvor meget mit barn har spist  

 

 

Hvis du kan sige ja, tak til ovenstående er Stenurten ikke det rette sted for din familie.

 

Kan du derimod genkende nedenstående i dit værdisæt, så er Stenurten præcis stedet for dig og din familie:

 

 

- Jeg ønsker mit barn deltager i en organiseret hverdag

 

- Mit barn skal kunne bevæge sig rundt i huset og ikke begrænses til en stue

 

- Mit barn skal deltage i et miljø præget af læring og mange relationer 

 

- Mit barn har brug for at tilbringe en del tid udenfor

 

- Som forælder har jeg brug for at pædagogerne er klare og tydelig overfor mig og på konstruktiv vis kan rumme mine usikkerheder og problemstillinger

 

- Som forælder ved jeg hvordan mit barn er hjemme hos mig/os. Men jeg har brug for at få indsigt i at se mit barn i et institutionsfællesskab, hvor der er mange relationer og mange sammenhænge

 

- Det er børnenes hus og organiseringen har fokus på nærvær til relationsarbejdet mellem børnene og medarbejderne primært - forældresamarbejdet organiseres derefter

 

- Jeg vil gerne orienteres kort om hvordan mit barns dag har været, men jeg ved også der er ting jeg ikke kan vide om dagen. Stikord er fint for mig, så kan jeg selv tale med mit barn