Venteliste 2022

Stenurten har en lang venteliste til indskrivning i vuggestuen. I 2022 er der 21 børn, der skal videre i skole. Det bliver allerede fra februar og frem mod sommerferien, der bliver indskrivning af børn. Derudover vil der altid være nogle familier der flytter udenbys, men det er en ubekendt fakta indtil det sker.  

 

Man skal påregne at børnene er knap 2 år, når de får plads i vuggestuen.

 

Stenurten har også venteliste direkte til en børnehaveplads, men vi skal gøre opmærksom på at det er vuggestuebørnene der får plads i børnehaven og derfor er ventelisten mere en teoretisk end en praktisk mulighed for plads. I 19 år er det endnu ikke sket at Stenurten har indskrevet et barn direkte i børnehaven udenom en vuggestueplads. Her kan henvises til områdets andre børnehaver, bla de to udflyttere i klyngen Troldehøj og Ryvang 1 og delvis udflytter i Syvspringeren.