Venteliste 2024

Stenurten har en lang venteliste til indskrivning i vuggestuen. I 2024 er der kun 18 børn, der skal videre i skole. Det bliver allerede fra januar og helt frem til efter sommerferien, der bliver indskrivning af børn; få børn ad gangen. Derudover vil der altid være nogle familier der flytter udenbys, men det er en ubekendt fakta indtil det sker.  

 

Man skal påregne at børnene er næsten 2½ år, når de får plads i vuggestuen. Hvilket ikke er optimalt i en 0-6 års institution.

 

Stenurten har også venteliste direkte til en børnehaveplads, men vi skal gøre opmærksom på at det er vuggestuebørnene der får plads i børnehaven og derfor er ventelisten mere en teoretisk end en praktisk mulighed for plads. I 22 år er det endnu ikke sket at Stenurten har indskrevet et barn direkte i børnehaven udenom en vuggestueplads. Her kan henvises til områdets andre børnehaver, bla de to udflyttere i klyngen Troldehøj og Ryvang 1 og delvis udflytter i Syvspringeren.