Årets udviklingsfokus

Stenurtens udviklingsfokus for 2024/2025 kører på 2 spor. 

 

Vi forsøger hele tiden at blive klogere på arbejdet med barnet indefra. At blive klogere på mentaliseringsevnen, som er en forudsætning for at have vedvarende gode relationer og en stabil selvfølelse. Derfor har vi et stort fokus på at positionere os i samspil med børnene og det relationelle samspil, som vi i relationslæringspædagogikken kalder samspillet mellem dig og mig; det interpersonelle samspil mellem mennesker. Og vi vil være nysgerrige på hvordan risikofyldt leg kan bidrage med at styrker børnenes selvfølelse og selvværd.

 

Vi vil i 2024 arbejde meget intenst med at selvom Stenurten er børnenes hus, så skal børnene i højere grad igen lære at kunne gebærde sig i forskellige kontekster. Vi oplever børn der forstyrrer og til tiden snakker for meget, når der i et rum sker aktiviteter som kræver koncentration og fokus. Mere 'Se os, end se mig'. 

 

 

Vi vil revitalisere vores arbejde med æstetiske læreprocesser; både i teori og praksis. Og i forlængelse heraf er vi i gang med at udvikle evalueringsmetoder, der understøtter de pædagogiske processer med børnene og som samtidig indeholder børnenes eget perspektiv og deltagelse i evalueringsprocesserne.

 

     

 

 

 

 

Kreativitet