Miljøcertificeret institution

Stenurten blev miljøcertificeret i sensommeren 2004, i samarbejde med 9 andre institutioner i nabolaget, som de første daginstitutioner i kommunen.

 

Siden fulgte en række år med Miljøledelse, som er et ledelsessystem, der sætter miljø i centrum. Miljøledelsesprogrammet har i en årrække været inaktivt i kommunen, men vi har fortsat med vores miljøarbejde i Stenurten. I 2015 bliver arbejdet aktivt i kommunen igen, dog med langt færre krav.

 

 

Københavns kommune har en overordnet miljøpolitik, men vi har dog også udformet vor egen lokale miljøpolitik:

 

Vi ønsker, at Stenurten skal være til så lidt belastning for miljøet som muligt. Personale, børn og forældre skal i fællesskab bevidstgøres om sammenhængen mellem natur og miljø.

 

Personalet forpligtiger sig til, at arbejde med kontinuerligt at medtænke miljø i det pædagogiske arbejde.

 

Vi overholder gældende lovgivning og vil løbende forbedre vores indsats på miljøområdet. Vi er opmærksomme på, at vores daginstitution har en indvirkning på miljøet og vi vil forebygge miljøbelastning gennem en bevidst indkøbspolitik samt være bevidste om vores forbrug af el, vand og varme og arbejde på at minimere det.

 

Derudover vil vi mindske mængden af affald gennem affaldssortering.

 

 

 

Her vil vi gøre opmærksom på hvad det betyder for folk der færdes i huset, at være i en miljøcertificeret institution.  

 

Vi affaldssorterer: Rundt omkring i huset står der kurve til pap og papir affald. Der er spande til restaffald og grøn spand til kompost. I køkkenet er der yderligere bokse til bla glas og metal. Brug de rette kurve/spande - personalet hjælper gerne med at guide affaldet det rette sted hen. Vi undgår at indføre stanniol og film med pvc i huset.   

 

Bleskift: Brug 3 minutter på at læse om miljø- og hygiejnerigtig bleskift på de ophængte procedurer ved puslebordene. Der er automatisk sluk/tænd på alle vandhaner. Vær desuden med til, at lære børnene kun at trykke på træk/slip knappen på toiletterne én gang.

 

Maden: Den mad der serveres i Stenurten er 99 % økologisk. Vi opfordrer til at den medbragte mad i forbindelse med fester og fødselsdage har samme kriterier.

 

Legetøj: Vi indkøber ikke legetøj med pvc, phlater eller andre skadestoffer. Ansigtsfarver og cremer er testet og ikke allergifremkaldende. Alle vore forbrugsprodukter i huset er miljømærkede. Der er få undtagelser, fx i forbindelse med opvaskemaskine.

 

Brand: Vi har et beredskab i tilfælde af brand. Hvis det skulle ske når du/I er i huset, følges personalets anvisninger. Vores kodeord til børnene er at der er ’Is på legepladsen’, dette for at forhindre at nogle børn bliver skræmte, hvis der råbes brand og i så fald i stedet vil gemme sig i huset. I alle rum er opsat en plan for nødudgange. I bund og grund handler det jo om at få alle med ud. Man opsamles udenfor hegnet på den grønne plæne langs cykelstien. Huset har digitalt alarmanlæg, hvorfor det ikke er nødvendigt at ringe til alramcentralen.

 

Elektrisk lys: Det er ikke tilladt at lege med lyset. Man må meget gerne stoppe børn, der leger med kontakterne.

 

Oplysning: Nu er det jo ikke sikkert det er os der ved mest om miljø. Kom derfor til os, hvis du har gode idéer eller forslag.

 

Forældrerådet arrangerer årligt en grøn dag – så vi husker hinanden på at vi skal hjælpe hinanden med at bruge naturen og passe på miljøet.