Vuggestuen

Vuggestuens dagligdag vil være præget af en vekselvirkning mellem spontane og planlagte aktiviteter. Børnenes egen leg vil være en vigtig del af deres æstetiske udfoldelser.

 

Om formiddagen starter de enkelte stuer dagen op med en samling kl. 9.30. Kl. 11.15 spises frokost og kl. 14.30 eftermiddagsmad.

 

I vinterhalvåret laver vi ofte nogle rytmik/krop, yoga og bevægelsesforløb, både på stuerne og tværs. Ligeledes laver vi nogle kreative forløb, hvor det sansemæssige er i højsædet; hvor børnene får mulighed for at røre ved forskellige materialer, for senere, at kunne arbejde mere bevidst med materialet i en kreativ proces. Vores vådrum er oplagt til disse aktiviteter, idet man ikke bliver hæmmet i sine udfoldelser, da rummet - og børnene - let kan vaskes bagefter. Desuden har vi et værksted i vuggestuen.

 

Turene ud af huset vil til stadighed foregå i nærområdet, enkelte gange i Tranemosen sammen med børnehaven, hvor vi får øje på de små ting i naturen og får rørt benene; vi tager også engang imellem en bustur ud for at se og opleve nogle andre ting. Vi bestræber os på at børnene kommer udendørs så ofte som muligt. De fleste af aktiviteterne vil foregå i små grupper, så det bliver en relationsnær, tryg og lærerig oplevelse både for børn og personale.

 

Meget af tiden i vuggestuen bliver brugt på, at lære børnene de sociale normer i huset og skabe gode relationer. Venskaber blandt børnene bliver værdsat og støttet, og vi bruger vores faglighed og tid på at lære børnene så godt at kende, at vi kan være med til at knytte bånd mellem børnene - både på tværs af stuer og afdeling.

 

Spontant hygger, synger, danser, hopper og læser vi meget med børnene. Ofte handler en god dag om at være og tale sammen; at give barnet sin fulde opmærksomhed er essentielt for et vuggestuebarns læring.

 

Omsorg og tryghed er essentielt for et vuggestuebarn. Det er ikke noget vi italesætter meget, da det er en naturlig basis for vort arbejde med børnene i vores relationslæringstilgang. Men selvom den ikke italesættes er omsorgen for børnene grundlæggende. De basale behov som mad, hvile, søvn, bleskift er naturligvis forhold vi har styr på. Derfor informerer vi ikke om de basale behov, medmindre der er tilfælde af væsentlige afvigelser fra normalen.