Når barnet skal videre

Fra vuggestue til børnehave

Selvom vi er en integreret institution med åbne døre og vi kender hinanden på tværs af afdelingerne, betragter vi skiftet fra vuggestue til børnehave som en ny opstartsfase. Det har dog den fordel, at barn og forældre allerede kender huset og børnehavens personale, så indkøringsperioden sandsynligvis kan afkortes eller måske helt undlades ved at give barnet lidt kortere dage i starten.

 

Et barn har brug for en tryg base for at kunne søge ud i verden. Den base har det store vuggestuebarn i vuggestuen, selvom det i tiden op til skiftet måske oftest er, at finde blandt børnehavens børn og aktiviteter. I det øjeblik basen bliver flyttet til børnehaven har barnet behov for lidt tid til at finde trygheden i den nye base, inden det på ny kan søge ud i verden. Her må forældrene hjælpe barnet ved også selv at gøre sig klar til noget nyt. Skiftet fra vuggestue til børnehave er også et skift fra en kultur til en anden og det tager tid at vænne sig til. Barnet starter formentlig sammen med en ven og i børnehaven får barnet en vingeven, som hjælper barnet ind i kulturen - mentalt og praktisk.

 

Forældrene kan i starten føle et stort savn efter en personalenormering som i vuggestuen og det kan tage lidt tid før det er muligt, at få øje på børnehavens struktur. Men stol på os - den er der  og vi kender dit barn på forhånd, selvom du som forældre ikke kender os så godt - endnu.

 

For at overgangen skal blive så ubesværet som muligt, arbejder vi i huset bevidst med at introducere børnehaven for de børn, der står for at skulle flytte i børnehave. Ligeledes afholder vi i løbet af foråret et møde for de forældre, hvis børn skal i børnehave i løbet af sommeren. Her vil der blive givet en orientering om praktiske og pædagogiske forhold i børnehaven. Og der vil være lejlighed til, at få luftet evt. bekymringer og få nogle betragtninger fra børnehavens pædagoger, der forhåbentlig kan give tryghed til skiftet mellem de to kulturer.

 

Vi gør alt hvad vi kan for, at børnenes relationer og venskaber bliver bragt videre fra vuggestue til børnehave og hvert forår bruger vi tid, omtanke og vores nære kendskab til børnene for at få puslespillet til at gå op mht. at flytte og sammenføre venskaber i de tre grupper i børnehaven. Det betyder indimellem lidt omrokeringer mellem grupperne, når alle venskaber og relationer skal prioriteres.

 

Afslutning

I vuggestuen holdes afslutningen stuevis efter nærmere aftale med pædagogerne. 

 

Når barnet har sin sidste dag i børnehaven har barnet, ligesom til en fødselsdag, noget med til uddeling. Vi dækker et flot bord sammen med det barn/de børn, som skal stoppe. Hvis barnet skal i skole, får de derefter et tilbud om at blive "fyret af". Dvs. at man står på en stol, mens man bliver viklet ind i toiletpapir fra top til tå. De andre børn tæller ned fra ti og på tallet et, springer barnet ned fra stolen og bryder ud af papiret - og så er man klar til at starte i skole og møde nye udfordringer i livet med den ballast Stenurten har givet barnet med sig.