Børnehaven

I børnehaven er der to børnegrupper i huset ad gangen. I dagligdagen er grupperne ikke opdelte, kun ved måltiderne og ved samlingerne er børnene opdelt i deres faste grupper. Frokost spises kl. 11.30 og frugtcafé ml. kl. 14-15.00.

Den tredje gruppe er i Tranemosen fra kl 9.00 - 16.00, fredag kun til kl. 15.00.

 

Børnegrupperne er opdelt, så de tager hensyn til både alder, venskaber og legerelationer. Det kan forekomme, at børnene rokerer; dette sker især om sommeren når de store skal i skole og nye børn rykker fra vuggestuen, idet der kan opstå nye relationer mellem børnene, der skal tages hensyn til.

 

Der arbejdes med planlagte aktiviteter, hvor der hele ugen er mulighed for projektaktiviteter. Aktiviteterne kan bestå af: rytmik og bevægelse, drama, fortælling, naturværksted, dukketeater, maleværksted, papmache, ler, bage og lave mad med børnene, eller hvad vi nu ellers finder på af temaer. Projekterne kan strække sig fra 1 dag helt om til flere måneder og nogle aktiviteter vil blot ændre indhold undervejs. Nogle gange er alle børn med, nogle gange er det en mindre gruppe børn, som vi sammensætter alt efter relationer og læringsmuligheder og indimellem kan det være aktiviteter som er frivillige for børnene at deltage i. Vi holder samling hver dag inden frokost. Vi prioriterer udelivet højt, derfor er børnene ude mindst én gang om dag.

 

For gruppen af de største børn laver vi særlige skolegruppeaktiviteter. Disse aktiviteter er tematiske forløb hvor vi planlægger efter den pågældende børnegruppes interesser. Vi vil gerne bibringe børnene noget viden i en kontekst hvor børnene føler sig som medspillere. Et eksempel kunne være; "Vi laver restaurant" - her kommer børnene både rundt om tal, bogstaver og samarbejdsøvelser, for at få stablet en restaurant på benene og få serveret mad for inviterede gæster. Vi lægger vægt på både håndens og åndens arbejde i vore aktiviteter.

 

 

I dagligdagen vil også legen og de venskaber som børnene derigennem knytter være højt prioriteret; legen er den udfoldelse, hvor børnene udvikler kreative og sociale kompetencer, de lærer at fungere socialt sammen, får erfaring med at løse konflikter, de bruger deres fantasi og de udvikler deres fysik og de bearbejder de indtryk, der bliver dem givet. Legen er børnenes væsentligste udtryksform. Derfor er vi også i nærheden af børnene når de leger - observerer hvad der foregår, hvem der siger og gør hvad, hvad der sker i relationerne, så vi kan intervenere i børnenes liv med hinanden og hjælpe børnene i deres relationsarbejde med omverdenen. Det styrker børnenes selvværd og med et godt selvværd mødes verden bedst - og verden møder hermed også børnene bedst. Og det giver os idéer og emner til projekter.